Заседания

Заседание от дата 28.10.2019 от 18:00 часа.

Заседание от дата 28.10.2019 от 08:15 часа.

Заседание от дата 28.10.2019 от 01:30 часа.

Решения

№ 94-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на кмет на кметство с. Гъмзово, община Брегово

№ 93-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на кмет на кметство с. Ракитница, община Брегово

№ 92-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избор на общински съветници

№ 91-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на тираж и образец на бюлетина за произвеждане на II-ри тур за изборите за кмет на община на 03 ноември 2019 г.

№ 90-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК-Брегово, във връзка с транспортирането на книжата и материалите до ЦИК и тяхното предаване на ЦИК.

№ 89-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избор на кмет на община Брегово

№ 88-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Приключване на работата в ИП към ОИК - Брегово

№ 87-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на разписка с входящ номер 050600001052, съдържаща неверни данни поради въведен грешен фабричен номер на секционен протокол от оператор на Информационно обслужване

№ 86-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на двама членове от ОИК-Брегово за подписване на 4 /четири/ броя нови приемо-предавателни разписки от Изчислителния пункт

№ 85-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на разписка с входящ номер 050600001007, съдържаща неверни данни в т.1, буква „а” и буква „б” на секционен протокол от оператор на Информационно обслужване

№ 84-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на разписка с входящ номер 050600001009, съдържаща неверни данни в т.1, буква „а” и буква „б” на секционен протокол от оператор на Информационно обслужване

№ 83-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на разписка с входящ номер 050600001008, съдържаща неверни данни в т.1, буква „а” и буква „б” на секционен протокол от оператор на Информационно обслужване

№ 82-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на разписка с входящ номер 050600001022, съдържаща неверни данни в т.1, буква „а” и буква „б” на секционен протокол от оператор на Информационно обслужване

Календар

Решения

  • № 123-ми / 08.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 122-ми / 18.06.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 121-МИ / 11.12.2019

    относно: Приемане на върната преписка в оригинал по приключило адм.дело №332/2019г. по описа на АС-Видин

всички решения