№ 123-ми / 08.07.2021

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

№ 122-ми / 18.06.2021

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

№ 121-МИ / 11.12.2019

ОТНОСНО : Приемане на върната преписка в оригинал по приключило адм.дело №332/2019г. по описа на АС-Видин

№ 120-МИ / 29.11.2019

ОТНОСНО : Предоставяне на информация относно Решение №1690-МИ/26Л 1.2019 г. на ЦИК на Областен управител на област Видин за образувани административни дела от произведените Местни избори 2019 г.

№ 119-МИ / 26.11.2019

ОТНОСНО : Запознаване и обсъждане на Решение №155 от 25.11.2019г. на Административен съд - Видин по адм.дело №332/2019г., получено на 26.11.2019г.

№ 118-МИ / 25.11.2019

ОТНОСНО : Обсъждане и вземане на становище по писмо за предоставяне на информация на КПКОНПИ относно постъпили сигнали в ОИК-Брегово от Свилен Севастакиев Маринов, свързани с незаконни дейности и престъпления против политическите права по време на провеждане на Местни избори 2019 г.

№ 117-МИ / 19.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на реда и условията за провеждане на дежурства на ОИК-Брегово

№ 116-МИ / 19.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на дежурни членове за броене на бюлетини на 20.11.2019г., във връзка с изготвяне на съдебно-счетоводна и техническа експертизи по адм. дело №332/2019 г., насрочено за 21.11.2019г.

№ 115-МИ / 15.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на процесуален представител на ОИК-Брегово, който да осъществява процесуално представителство по адм. дело №332/2019 г. пред Административен съд – Видин и всички други съдилища до приключване на делата във всички инстанции при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и за втори тур на 03 ноември 2019 г.

№ 114-МИ / 11.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на реда и условията за провеждане на дежурства на ОИК-Брегово

№ 113-МИ / 06.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване за избран за общински съветник от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ

№ 112-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК-Брегово за подписване на Приемо-предавателен протокол за предадени изборни книжа втори тур на 03.11.2019 година в ТЗ на ГД „ГРАО” - Видин

№ 111-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Брегово II-ри тур

№ 110-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК-Брегово, във връзка с транспортирането на книжата и материалите до ЦИК и тяхното предаване на ЦИК.

№ 109-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Приключване на работата в ИП към ОИК - Брегово

№ 108-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба до ЦИК от Сергей Борисов Здравковски – секретар на община Брегово, изпратена по компетентност до ОИК-Брегово.

№ 107-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от Свилен Севастакиев Маринов – застъпник на ПП ГЕРБ

№ 106-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Преписка с р. № 178600-19182/03.11.2019 г. по описа на РУ „Полиция” -Видин.

№ 105-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от Илиян Илиев Бърсанов – кандидат за кмет от ПП ГЕРБ

№ 104-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от Виржиния Витанова Маринова – потребител на ЦНСТПЛФУ - №1 с. Балей, общ. Брегово

Календар

Решения

  • № 123-ми / 08.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 122-ми / 18.06.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 121-МИ / 11.12.2019

    относно: Приемане на върната преписка в оригинал по приключило адм.дело №332/2019г. по описа на АС-Видин

всички решения