Общинска избирателна комисия Брегово


РЕШЕНИЕ
№ 122-ми
Брегово, 18.06.2021

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на член на Общински съвет – Брегово – Кирил Стефанов Кунчев, с ЕГН: **********, който е обявен за избран за общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ с Решение № 92-МИ/28.10.2019 г. на ОИК – Брегово;

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Кирил Стефанов Кунчев удостоверение №8/06.11.2019 г. за избран общински съветник;

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за общински съветник следващия от листата на Коалиция „БСП за България“ – АленкаЕремиеваТопчийска, с ЕГН: **********;

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Видин в 7 /седем/ дневен срок  на основание чл. 459, ал. 1 от ИК.

След влизане в сила на решение №122-МИ в 3 /три/ дневен срок, следва да се изпрати препис от решението  на Общински съвет гр.Брегово.

Председател: Цеца Венелинова Бонева-Ненкова

Секретар: Лидия Ценкова Филипова

* Публикувано на 18.06.2021 в 15:22 часа

Календар

Решения

  • № 123-ми / 08.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 122-ми / 18.06.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 121-МИ / 11.12.2019

    относно: Приемане на върната преписка в оригинал по приключило адм.дело №332/2019г. по описа на АС-Видин

всички решения