06.07.2021

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 08.07.2021г. от 14:00 часа.

17.06.2021

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 18.06.2021г. от 14:00 часа.

15.11.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 15.11.2019г. от 17:00 часа.

07.11.2019

Съобщение

На 8 ноември 2019г., от 15:30 часа ще се проведе първото заседание на новообразувания Общинският съвет - Брегово, клетвен лист ще подпишат новоизбраните общински съветници, новоизбраният кмет на община Брегово и новоизбраните кметове на кметства с.Ракитница и с.Гъмзово.

 

04.11.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019г.

След 100 % обработени  протоколи на секционните комисии в община Брегово, резултатите от Местни избори 2019г. са както следва:

Избран за Кмет на община Брегово Илиян Илиев Бърсанов, получил 1597 действителни гласове.

Избрана за Кмет на кметство с. Ракитница, община Брегово Таня Борисова Маринова, получила 201 действителни гласове.

Избран за Кмет на кметство с. Гъмзово, община Брегово Венизел Никифоров Флоров, получил 208 действителни гласове.

Общински съвет гр.Брегово, с 11 броя мандати, разпределени  между партиите, получили гласове, не по- малко от общинската избирателна квота /222/, както следва: 6 бр. общински съветници от Коалиция  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ и 5 бр. общински съветници от ПП ГЕРБ.

03.11.2019

Съобщение

Обявяване край на изборния ден в община Брегово в 20:45 часа.

02.11.2019

Съобщение

С писмо с Изх. № МИ-15-1368/07.09.2019 г. и на основание т.7 изр. второ от протоколно решение №993-МИ/07.09.2019 г. на Централната избирателна комисия разрешава на ОИК да публикува на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за втори тур на изборите за кметове на общини на 3 ноември 2019 година. 

 В тази връзка Общинска избирателна комисия - Брегово уведомява, че одобрените предпечатни образци на бюлетината са приложени към Решение №91-МИ от 28.10.2019 г.

31.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 31.10.2019г. от 17:00 часа.

30.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 30.10.2019г. от 14:30 часа.

29.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 29.10.2019г. от 09:30 часа.

28.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 28.10.2019г. от 13:30 часа.

27.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 27.10.2019г. от 07:30 часа.

26.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 26.10.2019г. от 17:00 часа.

26.10.2019

Съобщение

Контакти

0887 202 262 – ОИК  БРЕГОВО

 

Дежурни прокурори на 26.10.2019г.:

Росица Маркова  094-600 364; 0892 234 158

Светослав Николов 094-600 135; 0888 422 907

 

Дежурни прокурори на 27.10.2019г.:

Красен Кайзеров 094-600 390; 0887 424 313

Илиян Иванов 094-601 055; 0887 797 036

 

МВР -112

26.10.2019

Съобщение

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г.  Застъпниците на кандатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции, се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа). Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

26.10.2019

Съобщение

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. до 17:00 часа включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

25.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 25.10.2019г. от 17:00 часа.

24.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 24.10.2019г. от 17:00 часа.

22.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 22.10.2019г. от 16:30 часа.

17.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 17.10.2019г. от 17:00 часа.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 123-ми / 08.07.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

 • № 122-ми / 18.06.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

 • № 121-МИ / 11.12.2019

  относно: Приемане на върната преписка в оригинал по приключило адм.дело №332/2019г. по описа на АС-Видин

всички решения