04.04.2017

Съобщение

Заседание на ОИК - Брегово е насрочено за 07.04.2017г. от 17:00 часа

27.01.2017

Съобщение

Заседание на ОИК - Брегово е насрочено за 30.01.2017г. от 13:00 часа

13.01.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 15 януари 2016 г. е насрочено за 16:00 часа

05.01.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 09  януари 2016 г. е насрочено за 10:00 часа.

24.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 25 ноември 2015 г. е насрочено за 15:30часа.

12.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 16 ноември 2015 г. е насрочено за 10:00 часа.

02.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 03 ноември 2015 г. е насрочено за 10:00 часа.

01.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 02 ноември 2015 г. е насрочено за 08:00 часа.

01.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 01 ноември 2015 г. е насрочено за 15:30 часа.

31.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 31 октомври 2015 г. е насрочено за 11:00 часа.

30.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 30 октомври 2015 г. е насрочено за 11:00 часа.

29.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 29 октомври 2015 г. е насрочено за 10:00 часа.

29.10.2015

Съобщение

 

ОИК Брегово, на основание чл.234 от ИК, оповестява на  избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че на втори тур за избор за кмет на кметство Гъмзово и за избор за кмет на кметство Връв, насрочени за  01 ноември 2015г., ще могат до упражнят правото си на глас в избирателните секции на територията на община Брегово (с. Гъмзово и с.Връв), определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

Секция № 050600007 – с.Гъмзово, находяща се в Клуб на пенсионера;

Секция № 050600008 – с.Връв, находяща се в Училищна сграда- учителска стая.

Избирателите с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и/ или на зрението ще могат да правят заявки за транспорт до местата за гласуване (СИК) на телефон 0885823132 за Секция № 050600007 – с.Гъмзово и  телефон 0885153483 за Секция № 050600008 – с.Връв.

При подадена заявка община Брегово осигурява превоз:

 • автомобил, марка Рено „Еспейс”, рег. № ВН 58 41 ВВ за Секция № 050600007;
 • автомобил марка Форд „Транзит”, рег. № ВН 31 62 ВМ за Секция № 050600008.

 

29.10.2015

Съобщение

ОИК Брегово съобщава на назначените членове на СИК/ПСИК на територията на община Брегово (с. Гъмзово и с.Връв), че изборните книжа и материали за произвеждане на втори тур на местни избори 2015г.,  ще се предават на 31.10.2015г., по следния график:

 1. с.Гъмзово- СИК 050600007 и СИК 0506000015 –14:00 ч.
 2. с.Връв - СИК 050600008 и СИК 050600018– 15:00 ч.

Членовете на СИК/ПСИК следва в посочените часове да са в избирателната секция, за да приемат книжата и материалите и да подпишат съответните протоколи.

27.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 27 октомври 2015 г. е насрочено за 16:00 часа.

26.10.2015

Съобщение

Извънредното заседание на Общинска избирателна комисия - Брегово на 26 октомври 2015 г. е насрочено за 10:30 часа.

25.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 25 октомври 2015 г. е насрочено за 20:00 часа.

25.10.2015

Съобщение

Извънредното заседание на Общинска избирателна комисия - Брегово на 25 октомври 2015 г. е насрочено за 17:00 часа.

25.10.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СИК

НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА БРЕГОВО

 

ОИК – Брегово указва на членовете на СИК на територията на община Брегово да следват МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на територията на страната  на 25 октомври 2015 г. (приети с Решение № 2525-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. на ЦИК)

Като обръщаме внимание на раздел II. ДЕЙСТВИЯ НА СИК ПО ДОПУСКАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ДА ГЛАСУВАТ:

„ИЗБИРАТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ И В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДИУМ И МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДА УЧАСТВА САМО В ЕДНО ОТ ДВЕТЕ ГЛАСУВАНИЯ”.

25.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 25 октомври 2015 г. е насрочено за 13:00 часа.

24.10.2015

Съобщение

Извънредното заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 24 октомври 2015 г. е насрочено за 15:00 часа.

24.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 24 октомври 2015 г. е насрочено за 10:00 часа.

23.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 23 октомври 2015 г. е насрочено за 12:00 часа.

21.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 22 октомври 2015 г. е насрочено за 10:00 часа.

21.10.2015

Съобщение

ОИК Брегово съобщава на назначените членове на СИК/ПСИК на територията на община Брегово, че раздаването на изборните книжа и материали на 24.10.2015г. ще се предават на СИК/ПСИК по следния график:

 1. с.Гъмзово- СИК 050600007 и СИК 0506000015 –9:00 ч.
 2. с.Тияновци и Калина – СИК 050600006–10:00 ч.
 3. с. Делейна - СИК 050600010- 10:30 ч.
 4. с.Косово – СИК 050600009 –11:00 ч.
 5. с. Ракитница - СИК 050600005 и СИК 050600017- 11:30 ч.
 6. гр.Брегово - СИК 050600003 и СИК 050600004 – 12:00 ч.
 7. гр.Брегово - СИК 050600001 и СИК 050600002 – 12:30 ч.
 8. гр.Брегово - СИК 050600013 - 12:30 ч.
 9. с.Балей – СИК 050600011 и СИК 050600014– 14:00 ч.
 10. с. Куделин – СИК 050600012 и СИК 050600016– 15:00 ч.
 11. с.Връв - СИК 050600008 и СИК 050600018– 15:30 ч.

Членовете на СИК/ПСИК следва в посочените часове да са в избирателната секция, за да приемат книжата и материалите и да подпишат съответните протоколи.

 

20.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 21 октомври 2015 г. е насрочено за 10:00 часа.

19.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 20 октомври 2015 г. е насрочено за 10:00 часа.

17.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 17 октомври 2015 г. е насрочено за 14:00 часа.

17.10.2015

Съобщение

Списък на избирателните секции на територията на община Брегово, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

Секция № 050600002 - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", етаж първи, кабинет по български език и литература, гр. Брегово.

Избирателите с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и/ или на зрението ще получават информация и ще могат да се правят заявки за транспорт до местата за гласуване на телефон 09312/9821 (До екипа за изборите), в изборния ден, 25.10.2015г., от 06,00 до 19,00 часа. При подадена заявка Общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания.

16.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 16 октомври 2015 г. е насрочено за 16:00 часа.

15.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 15 октомври 2015 г. е насрочено за 10:00 часа.

14.10.2015

Съобщение

ОИК-Брегово съобщава на всички членове на СИК и ПСИК, че на 16.10.2015 г. (петък) от 14:00 часа в Зала №1 на общината ще се проведе обучение за избори за общински съветници и за кметове, и национален референдум, насрочени на 25.10.2015 г.

12.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 13 октомври 2015 г. е насрочено за 10:00 часа.

09.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 10 октомври 2015 г. е насрочено за 11:00 часа.

08.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 09 октомври 2015 г. е насрочено за 10:00 часа.

07.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 07 октомври 2015 г. е насрочено за 15:30 часа.

06.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 06 октомври 2015 г. е насрочено за 13:00 часа.

05.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 05 октомври 2015 г. е насрочено за 16.30 часа.

02.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 02 октомври 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

30.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 01 октомври 2015 г. е насрочено за 12.00 часа.

29.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 30 септември 2015 г. е насрочено за 14.00 часа.

25.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 25 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

25.09.2015

Съобщение

ГРАФИК

НА 24 ЧАСОВИ ДЕЖУРСТВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОИК-БРЕГОВО

ЗА ПЕРИОДА ДО ЗАПОЧВАНЕ НА  ОТПЕЧАТВАНЕТО НА БЮЛЕТИНИТЕ

 

25.09.2015 г.:

1.Лидия Маринова, тел:0877231107

2.Мишо Мишев, тел:0899692486

3.Цветана Лозанова, тел: 0877287804

 

26.09.2015 г.:

1.Зорница Димитрашкова, тел: 0877521006

2.Страхил Сулов, тел: 0894617793

3.Филчо Матеев, тел: 0879666985

 

27.09.2015 г.:

1.Лариса Лалова, тел: 0886316500

2.Тихомир Петров, тел: 0894049374

3.Мартин Маринов, тел: 0876495041

 

28.09.2015 г.:

1.Лидия Маринова, тел:0877231107

2.Мишо Мишев, тел:0899692486

3.Цветана Лозанова, тел: 0877287804

 

29.09.2015 г.:

1.Витан Николов, тел: 0893822556

2.Цветан Еленков, тел: 0889903017

24.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 24 септември 2015 г. е насрочено за 15.00 часа.

23.09.2015

Съобщение

Провеждането на жребия за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. ще се проведе на 23 септември 2015 г., в зала №1, етаж първи  на Общинска администрация Брегово, Площад "Централен" № 1, гр.Брегово, непосредствено след приключване на жребия за определянето на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове в изборите на 25 октомври 2015 г.

22.09.2015

Съобщение

ОИК - Брегово уведомява, че тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината ще се проведе на 23.09.2015 г. /сряда/ от 16.00 часа в в зала №1, етаж първи  на Общинска администрация Брегово, Площад "Централен" № 1, гр.Брегово

22.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Брегово на 22 септември 2015 г. е насрочено за 18.00 часа.

22.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия- Брегово на 22 септември 2015 г. е насрочено за 12.30 часа.

20.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия- Брегово на 21 септември 2015 г. е насрочено за 15.00 часа.

18.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия- Брегово на 18 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

16.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия- Брегово на 17 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия- Брегово на 14 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

12.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия- Брегово на 13 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия- Брегово на 12 септември 2015 г. е насрочено за 09.30 часа.

09.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Брегово уведомява, че ще приема заявления за регистрация на партии, коалиции, инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в работното помещение на комисията, находящо се на етаж първи, зала №1 на Общинска администрация гр. Брегово, Площад "Централен" № 1, всеки календарен ден до 13.09.2015 г. (включително) от 9.00 до 17.00 ч. На 14.09.2015 г. заявления за регистрация се приемат от 9.00 до 18.00 ч.

08.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия- Брегово на 11 септември 2015 г. е насрочено за 09.30 часа.

08.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия- Брегово на 8 септември 2015 г. е насрочено за 09.30 часа.

05.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия- Брегово на 5 септември 2015 г. е насрочено за 09.30 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 163-МИ / 07.04.2017

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат

 • № 162-МИ / 30.01.2017

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат

 • № 161-МИ / 15.01.2016

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветници.

всички решения