Общинска избирателна комисия Брегово


РЕШЕНИЕ
№ 123-ми
Брегово, 08.07.2021

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на член на Общински съвет – Брегово – Аленка ЕремиеваТопчийска, с ЕГН: **********, която е обявена за избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ с Решение № 122-МИ/18.06.2021 г. на ОИК – Брегово;

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за общински съветник следващия от листата на Коалиция „БСП за България“ – Любка Иванова Петрова, с ЕГН: **********;

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Видин в 7 /седем/ дневен срок  на основание чл. 459, ал. 1 от ИК.

След влизане в сила на решение №123-МИ в 3 /три/ дневен срок, следва да се изпрати препис от решението  на Общински съвет гр.Брегово.

 

 

 

Председател: Цеца Венелинова Бонева-Ненкова

Секретар: Лидия Ценкова Филипова

* Публикувано на 09.07.2021 в 09:01 часа

Календар

Решения

  • № 123-ми / 08.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 122-ми / 18.06.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 121-МИ / 11.12.2019

    относно: Приемане на върната преписка в оригинал по приключило адм.дело №332/2019г. по описа на АС-Видин

всички решения