Заседания

Заседание от дата 30.10.2019 от 14:30 часа.

Решения

№ 96-МИ / 30.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК-Брегово за подписване на Приемо-предавателен протокол за предадени книжа на ТЗ на ГД „ГРАО” - Видин

Календар

Решения

  • № 123-ми / 08.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 122-ми / 18.06.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 121-МИ / 11.12.2019

    относно: Приемане на върната преписка в оригинал по приключило адм.дело №332/2019г. по описа на АС-Видин

всички решения