№ 103-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от Пламен Митков Пеков – потребител на ЦНСТПЛФУ - №2 с. Балей, общ. Брегово

№ 102-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от инж. Милчо Лалов Въков – кандидат за кмет на община Брегово

№ 101-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от Цветанка Цветанова Георгиева – пълномощник на БСП за България

№ 100-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Замяна в съставите на СИК № 050600003 и СИК № 050600004

№ 99-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна на упълномощени представителите на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

№ 98-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Жалба от Сергей Борисов Здравковски – секретар на община Брегово

№ 97-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на маршрути и отговорник от ОИК-Брегово за разнасяне на изборните книжа и материали и за подписване на запечатания плик с печата на всяка СИК при предаването му на 02.11.2019г. в изборен район 0506 – Брегово за произвеждане на Втори тур на изборите за кмет на община на 03.11.2019г.

№ 96-МИ / 30.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК-Брегово за подписване на Приемо-предавателен протокол за предадени книжа на ТЗ на ГД „ГРАО” - Видин

№ 95-МИ / 29.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на двама членове на ОИК-Брегово, предложени от различни партии и коалиции, за приемане на бюлетините за кмет на община за втори тур, насрочени на 03 ноември 2019 г.

№ 94-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на кмет на кметство с. Гъмзово, община Брегово

№ 93-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на кмет на кметство с. Ракитница, община Брегово

№ 92-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избор на общински съветници

№ 91-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на тираж и образец на бюлетина за произвеждане на II-ри тур за изборите за кмет на община на 03 ноември 2019 г.

№ 90-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК-Брегово, във връзка с транспортирането на книжата и материалите до ЦИК и тяхното предаване на ЦИК.

№ 89-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избор на кмет на община Брегово

№ 88-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Приключване на работата в ИП към ОИК - Брегово

№ 87-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на разписка с входящ номер 050600001052, съдържаща неверни данни поради въведен грешен фабричен номер на секционен протокол от оператор на Информационно обслужване

№ 86-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на двама членове от ОИК-Брегово за подписване на 4 /четири/ броя нови приемо-предавателни разписки от Изчислителния пункт

№ 85-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на разписка с входящ номер 050600001007, съдържаща неверни данни в т.1, буква „а” и буква „б” на секционен протокол от оператор на Информационно обслужване

№ 84-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на разписка с входящ номер 050600001009, съдържаща неверни данни в т.1, буква „а” и буква „б” на секционен протокол от оператор на Информационно обслужване

Календар

Решения

  • № 123-ми / 08.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 122-ми / 18.06.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 121-МИ / 11.12.2019

    относно: Приемане на върната преписка в оригинал по приключило адм.дело №332/2019г. по описа на АС-Видин

всички решения