Общинска избирателна комисия Брегово


РЕШЕНИЕ
№ 43-МИ
Брегово, 30.09.2019

ОТНОСНО: Сигнал на Свилен Маринов, управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще”

В ОИК-Брегово на 28.09.2019 г. в 14:16 ч. е постъпил сигнал по ел.поща от Свилен Маринов, управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще”, с вх.№17/28.09.2019 г. на ОИК-Брегово.

Жалбоподателят твърди, че на 27.09.2019 г. в с. Връв, община Брегово, секретарят на общината Сергей Здравковски и длъжностното лице Фидел Петров, без каквото и да е законово основание са навлезли в бившата здравна служба, намираща се в общинска сграда и без присъствието на личния лекар са осъществили достъп до здравните досиета на местните лица под предлог да бъдат освободени помещения за изборите.

Според  жалбоподателя това е грубо нарушение на нормите на ЗЗЛД и на Регламент (ЕС)2016/679 на ЕП и Съвета, за което КЗЛД следва да предприеме незабавно необходимите действия за превенция и образуване на административно производство за санкциониране на виновните лица.

Жалбоподателят сочи, че няма никакво основание за промяна на вече определеното място за гласуване – обширна стая в сградата на читалището, така както е било на последните проведени избори за членове на ЕП.

ОИК-Брегово извърши проверка по сигнала и установи следното:

С вх.№1/07.09.2019 г. в ОИК-Брегово е постъпило писмо №1780/03.09.2019 г. с приложени към него Заповед №130/23.08.2019 г. на кмета на община Брегово за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., приложение към Заповед №130/23.08.2019г. с номерацията на СИК по населени места, са определени номерата на секциите, населеното място и мястото за гласуване и списък на номерацията по ЕКАТТЕ в община Брегово. С Решение №6-МИ/10.09.2019 г. на ОИК-Брегово са формирани и утвърдени единната номерация на избирателните секции в община Брегово за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към Решението има приложено горепосоченото приложение към Заповед №130/23.08.2019 г. на кмета на община Брегово, където конкретно са посочени местата на СИК в община Брегово. В с. Връв има една единствена СИК №050600008 с място на гласуване – Читалище „Съзнание” – помещение. До момента в ОИК-Брегово не е заявявана промяна на горепосоченото местонахождение на СИК в с. Връв.

По отношение на ЗЗЛД, ОИК-Брегово не е компетентна да се произнася по въпросите за защита на личните данни.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22 от ИК, ОИК-Брегово

 РЕШИ:

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх.№17/28.09.2019 г. на ОИК-Брегово, подаден от Свилен Маринов, управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще”.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Цеца Венелинова Бонева-Ненкова

Секретар: Лидия Ценкова Филипова

* Публикувано на 30.09.2019 в 18:45 часа

Календар

Решения

  • № 123-ми / 08.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 122-ми / 18.06.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 121-МИ / 11.12.2019

    относно: Приемане на върната преписка в оригинал по приключило адм.дело №332/2019г. по описа на АС-Видин

всички решения