Общинска избирателна комисия Брегово


РЕШЕНИЕ
№ 107-МИ
Брегово, 03.11.2019

ОТНОСНО: Жалба от Свилен Севастакиев Маринов – застъпник на ПП ГЕРБ

С вх.№150/03.11.2019 г. на ОИК-Брегово е постъпила жалба от Свилен Севастакиев Маринов – застъпник на ПП ГЕРБ.

 На основание чл.87, ал.1, т. 22 от ИК, ОИК-Брегово

 РЕШИ:

 

Оставя без разглеждане жалба с вх. №150/03.11.2019 г. на ОИК-Брегово от Свилен Севастакиев Маринов – застъпник на ПП ГЕРБ.

Мотиви: В подадената жалба липсват конкретни данни за нарушение на изборния процес.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

 

Председател: Цеца Венелинова Бонева-Ненкова

Секретар: Лидия Ценкова Филипова

* Публикувано на 03.11.2019 в 15:45 часа

Календар

Решения

  • № 123-ми / 08.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 122-ми / 18.06.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

  • № 121-МИ / 11.12.2019

    относно: Приемане на върната преписка в оригинал по приключило адм.дело №332/2019г. по описа на АС-Видин

всички решения