Общинска избирателна комисия Брегово


РЕШЕНИЕ
№ 35-МИ
Брегово, 27.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименни състави на секционни избирателни комисии на територията на община Брегово за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В ОИК-Брегово с вх.№1907/20.09.2019г. от кмета на община Брегово, област Видин е постъпило предложение за поименен състав на СИК в община Брегово. Представени са всички изискуеми документи по чл.91, ал.4, т.1, т.2, т.3 и ал.5 от ИК, включително протокол за проведени консултации от 18.09.2019г. Спазени са правилата на чл.92 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиция, както следва:

 1. ПП „ГЕРБ“
 2. Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
 3. Коалиция „Обединени патриоти –НФСБ, АТАКА и ВМРО“
 4. ПП „ДПС“
 5. ПП“ВОЛЯ“
 6. КП „Демократична България – обединение”

Предвид изложеното на основание чл.87, ал.1, т.5 и във връзка с чл.89, ал.1 и чл.91, ал.8 и ал.11 от Изборния кодекс, ОИК-Брегово

Р Е Ш И :

 1. Назначава СИК №050600001 в гр. Брегово в състав от 9 членове, както следва:

 

Име

Длъжност

ЕГН

Образование

Партия/ коалиция

1.

Росица Никодимова Попърданова

Председател

 

висше

ГЕРБ

2.

Валери Кирилов Цануйков

Зам.председател

 

средно

ОП

3.

Владко Маринов Сърбов

Секретар

 

средно

БСП

4.

Светлина Любомирова Борисова

Член

 

средно

ГЕРБ

5.

Емил Емилов Динков

Член

 

средно

ГЕРБ

6.

Захаринка Захариева Чилингирова

Член

 

висше

БСП

7.

Митко Методиев Антов

Член

 

средно

ДПС

8.

Даниела Венелинова Живкова

Член

 

средно

ВОЛЯ

9.

Петър Кирилов Мандоев

Член

 

средно

ОП

 

 2. Назначава СИК № 050600002 в гр. Брегово в състав от 7 членове, както следва:

 

Име

Длъжност

ЕГН

Образование

Партия/ коалиция

1.

Здравка Герасимова Димитрашкова

Председател

 

висше

БСП

2.

Петър Серафимов Тълванов

Зам.-председател

 

средно

ДПС

3.

Кремена Стефчова Гогорицова

Секретар

 

висше

ГЕРБ

4.

Александър Петров Джибров

Член

 

средно

ГЕРБ

5.

Северинка Георгиева Йонова

Член

 

средно

БСП

6.

Кирил Петров Мандоев

Член

 

средно

ОП

7.

Марияна Кирилова Димитрашкова

Член

 

средно

ВОЛЯ

 

 1. Назначава СИК № 050600003 в гр. Брегово в състав от 7 членове, както следва:

 

Име

Длъжност

ЕГН

Образование

Партия/ коалиция

1.

Иванка Паскова Авелова

Председател

 

средно

ГЕРБ

2.

Светлана Стефанова Кирилова

Зам.председател

 

средно

ВОЛЯ

3.

Наталия Александрова Предоева

Секретар

 

ср.специално

БСП

4.

Анелия Христова Вълчева

Член

 

висше

ГЕРБ

5.

Илко Пасков Миров

Член

 

средно

ГЕРБ

6.

Венета Славчева Вражиторова

Член

 

ср.специално

БСП

7.

Миросин Флоров Митров

Член

 

средно

ДПС

 

 4.Назначава СИК № 050600004 в гр. Брегово в състав от 7 членове, както следва:

 

Име

Длъжност

ЕГН

Образование

Партия/ коалиция

1.

Галина Йорданова Йонова

Председател

 

Средно

БСП

2.

Рени Боянова Никуцова

Зам. председател

 

Средно

ОП

3.

Пламен Ваньов Бондоков

Секретар

 

Средно

 ГЕРБ

4.

Людмил Лазаров Петков

Член

 

Средно

 ГЕРБ

5.

Лили Петкова Туртурикова

Член

 

Средно

БСП

6.

Мая Петрова Орбецова

Член

 

Средно спец.

ВОЛЯ

7.

Иван Луизов Йонов

Член

 

Средно

ДПС

 

 5.Назначава СИК №050600005 в с. Ракитница, общ. Брегово в състав от 7 членове, както следва:

Име

Длъжност

ЕГН

Образование

Партия/ коалиция

1.

Нели Петрова Пуева

Председател

 

ср.специално

ГЕРБ

2.

Вергил Стоянов Георгиев

Зам. председател

 

средно

БСП

3.

Даниела Иванова Кръстева

Секретар

 

средно

ОП

4.

Десислав Богомилов Красимиров

Член

 

средно

ГЕРБ

5.

Милчо Борисов Войчев

Член

 

средно

БСП

6.

Вилимир Кръстев Димитров

Член

 

средно

ДПС

7.

Евлоги Севастакиев Иванов

Член

 

средно

ОП

 

 1. Назначава СИК № 050600006 в с. Тияновци и с.Калина, общ. Брегово в състав от 7 членове, както следва:

Име

Длъжност

ЕГН

Образование

Партия/ коалиция

1.

Методи Евдокимов Иванов

Председател

 

средно

БСП

2.

Недка Кирилова Рангелова

зам.-председател

 

ср.специално

ВОЛЯ

3.

Петър Серафимов Ницов

Секретар

 

висше

ГЕРБ

4.

Мирослав Борисов Георгиев

Член

 

средно

ГЕРБ

5.

Стефан Йорданов Качемаков

Член

 

средно

БСП

6.

Ангел Боянов Филипов

Член

 

средно

ДПС

7.

Трендафилка Димитрова Йонова

Член

 

средно

ВОЛЯ

 

 1. Назначава СИК № 050600007 в с. Гъмзово, общ. Брегово в състав от 7 членове, както следва:

Име

Длъжност

ЕГН

Образование

Партия/ коалиция

1.

Росица Перова Серафимова

Председател

 

средно

ОП

2.

Искра Никодимова Владимирова

Зам. председател

 

ср.специално

БСП

3.

Дени Якимов Туцов

Секретар

 

средно

ГЕРБ

4.

Борислав Евлогиев Герасимов

Член

 

средно

ГЕРБ

5.

Искра Миланова Димитрова

Член

 

средно

БСП

6.

Елвира Наумова Василева

Член

 

висше

ДПС

7.

Лъчезар Димитров Кръстев

Член

 

средно

ОП

 1. Назначава СИК № 050600008 в с. Връв, общ. Брегово в състав от 7 членове, както следва:

 

Име

Длъжност

ЕГН

Образование

Партия/ коалиция

1.

Лариса Кирилова Бордияшева

Председател

 

висше

БСП

2.

Пейчо Георгиев Рашев

Зам. председател

 

висше-спец.

ОП

3.

Савинка Евтимова Ангелова

Секретар

 

висше

ГЕРБ

4.

Момчил Петров Иванов

Член

 

средно

ГЕРБ

5.

Ференц Автономов Петров

Член

 

средно

БСП

6.

Светослав Илиев Станев

Член

 

средно

ДПС

7.

Боянка Стоянова Димчева

Член

 

средно

ВОЛЯ

 

 1. Назначава СИК № 050600009 в с. Косово, общ. Брегово в състав от 7 членове, както следва:

Име

Длъжност

ЕГН

Образование

Партия/ коалиция

1.

Румен Йорданов Филипов

Председател

 

висше

ГЕРБ

2.

Ралица Сашкова Иванова

Зам.председател

 

средно

ДПС

3.

Кирил Маринов Труков

Секретар

 

средно

БСП

4.

Снежана Свиленова Петрова

Член

 

средно

ГЕРБ

5.

Мариян Кръстев Маринов

Член

 

средно

ГЕРБ

6.

Лидия Георгиева Георгиева

Член

 

средно

БСП

7.

Милотин Милчев Гицов

Член

 

средно

ДБ-обединение

 

 1. Назначава СИК № 050600010 в с. Делейна, общ. Брегово в състав от 7 членове, както следва:

Име

Длъжност

ЕГН

Образование

Партия/ коалиция

1.

Малинка Кирилова Петрова

Председател

 

средно

БСП

2.

Еманоил Георгиев Георгиев

Зам. председател

 

средно

ГЕРБ

3.

Маргарита Неофитова Хараламбова

Секретар

 

средно

ДПС

4.

Милка Илиева Йонова

Член

 

средно

ГЕРБ

5.

Вера Григорова Кръстева

Член

 

средно

ВОЛЯ

6.

Любка Любенова Соколова

Член

 

средно

ВОЛЯ

7.

Лилян Борисов Петров

Член

 

средно

ОП

 

 

 1. Назначава СИК № 050600011 в с.Балей, общ. Брегово в състав от 7 членове, както следва:

Име

Длъжност

ЕГН

Образование

Партия/ коалиция

1.

Людмил Пламенов Иванов

Председател

 

висше

ГЕРБ

2.

Ваньо Любенов Петров

Зам. председател

 

средно

ДПС

3.

Юлия Илиева Сурчелова

Секретар

 

средно

БСП

4.

Лъчезар Кирилов Богоев

Член

 

средно

ГЕРБ

5.

Илко Луков Иванов

Член

 

ср.специално

БСП

6.

Карамфил Красимиров Иванов

Член

 

средно

ВОЛЯ

7.

Димитър Асенов Митев

Член

 

средно

ОП

 

 1. Назначава СИК № 050600012 в с. Куделин, общ. Брегово в състав от 7 членове, както следва:

Име

Длъжност

ЕГН

Образование

Партия/ коалиция

1.

Радослав Симеонов Радев

Председател

 

средно

ДПС

2.

Любен Методиев Атанасов

Зам. председател

 

средно

ГЕРБ

3.

Миглена Кирилова Маринова

Секретар

 

средно

БСП

4.

Емилия Валентинова Бориславова

Член

 

средно

ГЕРБ

5.

Вельо Николов Велев

Член

 

средно

ВОЛЯ

6.

Павлин Томов Деков

Член

 

средно

ВОЛЯ

7.

Веселка Васкова Капитанова

Член

 

средно

ОП

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Цеца Венелинова Бонева-Ненкова

Секретар: Лидия Ценкова Филипова

* Публикувано на 27.09.2019 в 17:36 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 123-ми / 08.07.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

 • № 122-ми / 18.06.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

 • № 121-МИ / 11.12.2019

  относно: Приемане на върната преписка в оригинал по приключило адм.дело №332/2019г. по описа на АС-Видин

всички решения