Общинска избирателна комисия Брегово


РЕШЕНИЕ
№ 161-МИ
Брегово, 15.01.2016

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на общински съветници.

В ОИК – Брегово на 04.01.2016 г., в 15:30 ч., по електронен път е постъпил сигнал от Свилен Севастакиев Маринов – управител на гражданско сдружение „Регионално бъдеще”, с вх. № 223 от 05.01.2016 г. на ОИК – Брегово.

В ОИК – Брегово на 14.01.2016 г., в 10:45 ч., е постъпило и уведомително писмо  от Георги Радославов Чакъров – общински съветник в Общински съвет Брегово, с вх. № 228 от 14.01.2016 г. на ОИК – Брегово с твърдения, които са идентични с тези в постъпилия сигнал от Свилен Севастакиев Маринов – управител на гражданско сдружение „Регионално бъдеще”, с вх. № 223 от 05.01.2016 г.  

 

И в сигнала и в уведомителното писмо се твърди, че двама общински съветници- Аня Любомирова Ангелова и Максим Цветанов Брезоев, работят като управители на ЦНСТ 1 и 2- с.Балей и ЦНСТ 1 - с.Куделин и следва да се прекратят предсрочно пълномощията им на общински съветници, тъй като е налице несъвместимост на основание чл.30, ал.4, т.10 от ЗМСМА.

Твърди се, че цитираните общински съветници не са подали молби за освобождаването им от заеманата длъжност в срока визиран в нормата на чл.34, ал. 6 ЗМСМА.  

Иска се от ОИК- Брегово да постанови решение за прекратяване пълномощията на посочените общински съветници.

ОИК- Брегово с писмо изх. № 224 от 05.01.2016 г. на ОИК – Брегово  изиска от Община Брегово да предостави документи за ЦНСТ 1 и 2 в с.Балей и ЦНСТ в с.Куделин, от които да е видно дали въпросните центрове са общинско предприятие по смисъла на чл.52 от Закона за общинската собственост, както и дали посочените общински съветници са директор/управител на общинско предприятие по Закона за общинската собственост.

В ОИК- Брегово на 06.01.2016г., постъпи писмо изх. № 12 от 05.01.2016 г. на Община Брегово, вх. № 225 от 06.01.2016 г. ОИК – Брегово . С писмото се информира, че цитираните общински съветници не са управители на общински предприятия по смисъла на чл.52 от ЗОС. Уведомяват ОИК, че ЦНСТ са социални услуги, създадени чрез заповед на МТСП, респективно АСП, като делегирана от държавата дейност, отговарящи на утвърдени стандарти и методика за условията и реда за предоставяне на социални услуги, на база Закона за социално подпомагане.     Приложени са следните документи: Заповед на МТСП- АСП № РД 01- 902/22.08.2013г. за откриване на ЦНСТ в с.Куделин, Заповед на МТСП- АСП № РД 01- 754/03.07.2012г. за откриване на ЦНСТ- 1 в с.Балей, Заповед на МТСП- АСП № РД 01- 761/03.07.2012г. за откриване на ЦНСТ -2 в с.Балей, Решение № 17, взето с протокол № 04/29.03.2013г. на Общински съвет- Брегово, Решение № 15, взето с протокол № 02/21.03.2012г. на Общински съвет- Брегово, Трудов договор и допълнителни споразумения с общинските съветници  Аня Любомирова Ангелова и Максим Цветанов Брезоев, справка за делегираните от държавата дейности на община Брегово.

ОИК Брегово с Решение с № 161-МИ/09.01.2016г. изпълни изискването на чл. 30, ал.6, изр.1 - да уведоми общинския съветник за постъпилия сигнал, както и да му даде възможност да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. Общинските съветници Аня Любомирова Ангелова и Максим Цветанов Брезоев бяха уведомени на 09.01.2016г. Същите в тридневен срок от уведомяването, който изтече на 12.01.2016г. са депозирали пред ОИК- Брегово писмени възражения вх. № 226 и 227/ 12.01.2016г. С възраженията излагат доводи, че сигнала е подаден от лице, което няма легитимация, както и че не са налице основанията на чл.30, ал.4, т.10 ЗМСМА във вр.с ал.5 и ал.6 ЗМСМА и че не заемат длъжността „директор на общинско предприятие”. Към възраженията си са представили копия от заявления до вр.и.д. кмет на община Брегово рег. №2985/04.11.2015г. на община Брегово за освобождаването им от длъжност „директор” на ЦНСТ 1 и 2 в с.Балей и ЦНСТ в с.Куделин, уведомления по чл.34, ал.6 ЗМСМА до председателя на общински съвет Брегово вх. №22/23.11.2015г. и вх. №23/23.11.2015г., Заповед №89/04.01.2016г. и Заповед №105/04.01.2016г.за прекратяване на трудовите им правоотношения за длъжностите „директор” на ЦНСТ 1 и 2 в с.Балей и ЦНСТ в с.Куделин.

При разглеждане на посочената по-горе сигнал и уведомително писмо и при обсъждане на събраните доказателства, са били застъпени две становища:

Първото, че е налице основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници Аня Любомирова Ангелова и Максим Цветанов Брезоев, поради частично неизпълнение на задълженията им по чл.34, ал.6 от ЗМСМА.

Второто, че не е налице основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници Аня Любомирова Ангелова и Максим Цветанов Брезоев, тъй като са спазени изискванията на ЗМСМА.  

На заседанието присъстваха 9 членове на комисията, като на проведеното гласуване да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на общинските съветници Аня Любомирова Ангелова и Максим Цветанов Брезоев, четирима членове на комисията са гласували „за“ и петима „против“, поради което не е било налице необходимото мнозинство за приемане на решение, предвидено в Изборния кодекс.

Предвид гореизложеното, на основание чл.87, ал.1, т.1 и чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс, ОИК- Брегово

РЕШИ:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс на искането за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници Аня Любомирова Ангелова и Максим Цветанов Брезоев.

 

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.   

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Зорница Илиева Димитрашкова

Секретар: Лариса Георгиева Лалова

* Публикувано на 15.01.2016 в 17:36 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 163-МИ / 07.04.2017

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат

 • № 162-МИ / 30.01.2017

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат

 • № 161-МИ / 15.01.2016

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветници.

всички решения