01.11.2023

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за провеждане на втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 05 ноември 2023г, за кмет на кметство с.Връв

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за провеждане на втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 05 ноември 2023г, за кмет на кметство с.Връв

ОБРАЗЕЦ

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

24.10.2023

Съобщение

На основание чл 85,  ал.1, предл 1 от ИК Председателят на ОИК Брегово свиква заседание  на ОИК Брегово:

на 26.10.2023г от 17,30 ч.

на 27.10.2023г от 17,30 ч.

на 28.10.2023г от 17,30 ч.

24.10.2023

Съобщение

ОИК - Брегово обявява секция на територията на изборен район № 0506 - Брегово за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването  както следва:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ Избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, или с друго увреждане при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година, както следва:

Секция № 050600001 – гр.Брегово, СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ - първи етаж.

Заявка за помощ, с цел придвижване до секцията може да се направи в изборния ден на тел.0878 609660.

24.10.2023

ПРИЕМАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА СИК и ПСИК НА 28 ОКТОМВРИ 2023г

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г., 

Членовете на избирателните комисии в секции №050600001, №050600002, №050600003, №050600004 /гр.Брегово/

и №050600007 /с.Гъмзово/ да присъстват на 28.10.2023г./ събота/ от 11:00 часа  за приемане на машините за гласуване, изборните книжа и материали.

 

Всички  останали членовете на СИК и ПСИК да присъстват в избирателните комисии на

28.10.2023г./ събота/ от 12:00 часа

за приемане на изборните книжа и материали.

 

21.10.2023

Обучение на избиратели в местата за гласуване с машини

ОИК - Брегово уведомява избирателите от гр.Брегово и с.Гъмзово, че на 23.10.2023 г. от 11:00 до 24.10.2023 г. до 14:00  е подсигурена СЕУМГ /демонстративна машина за обучение на избиратели в местата за гласуване с машини/, която ще бъде разположена във фойаето на сградата на Община Брегово

 

16.10.2023

ВАЖНО!!!Дистанционни обучения за работа с машина за гласуване

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, Ви предлагаме възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meetingса индивидуални за всяко обучение.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

 

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

 

 

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

 

 

11.10.2023

ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ

На основание т.7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г.  с протоколно решение на ЦИК Изх. №: МИ-15-711 / 10.10.2023 г. , ОИК- Брегово, публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване в местните избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.


Преглед на образци на предпечатни бюлетини

10.10.2023

Съобщенията на Пресцентъра на МВР

С цел създаване на добра организация преди и по време на произвеждането им, звената “Български документи за самоличност” при ОДМВР-Видин ще осигурят възможност на лицата, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас в изборния ден./тук/

10.10.2023

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА И НА ВТОРИ ТУР НА 05 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

 1. Всички членове на избирателната комисия при извършване на служебната си дейност да изпълняват установените противопожарни правила, както и да следят за изпълнението на същите от останалите лица и граждани.
 2. При обособяване на изборните секции да не допуска затваряне на евакуационните пътища с обзавеждане (чинове, маси, столове и др.).
 3. При аварийно спиране на електрическия ток в навечерието и по време на изборния ден да се използват само стандартни, обезопасени осветителни прибори.
 4. Да не се допуска тютюнопушене в помещенията, в които се упражнява изборния вот или се съхраняват изборните материали.
 5. Да не се изхвърлят угарки, съвместно с хартиени и други горими материали. За целта да се осигурят метални, затваряеми съдове.
 6. При необходимост от локално отопление да се използват само стандартни отоплителни уреди, монтирани съгласно инструкциите на завода производител.
 7. При обособяване на места за приготвяне на чай и кафе да се използват само технически изправни кафеварки, котлони и ел. чайници. Същите да се поставят върху негорими подложки и да не се оставят работещи без наблюдение.
 8. Членовете на СИК да се запознаят с местата на наличните вътрешни пожарни кранове и уреди за първоначално пожарогасене (прахови, водни и СО2 пожарогасители и кофпомпи) и да знаят начините за работа с тях.
 9. Преди запечатването на СИК в навечерието на изборния ден и след приключването му, членовете на комисията да се убедят в пожаробезопасното състояние на помещенията, като проконтролират изключването на електрическото напрежение.
 10. При възникнали проблеми по пожарообезопасяването на помещенията, свързани с изборите, сигнализирайте в Оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Видин на телефони 094/600-016, 094/694-477 или факс 094/694-484.

При възникване на пожар или авария,

незабавно уведомете органите за пожарна безопасност и защита на населението на тел. 112

 

октомври 2023г.                                                   Регионална дирекция

„Пожарна безопасност и защита на населението”

              гр. Видин

09.10.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ И СМЯНА В СИК

В случай, че дадено лице, което е назначено в състав на секционна избирателна комисия, не желае и/или е в невъзможност да участва при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г, то същото следва да подаде заявление до ОИК - Брегово, чрез представляващата партия/коалиция или лично, с което да заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия.

Съответно Партията/коалицията има право да направи Писмено предложение придружено от приложение с имената на стар и нов член на СИК /задължително и на електронен формат: ТАБЛИЦА

Свалете формата НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ

 ПРИМЕРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СМЯНА НА ЧЛЕН В СИК: Изтегли

(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ) 

09.10.2023

Регистрация на застъпници

Регистрацията на застъпниците в изборите за общински съветници и кметове се извършва по реда на Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК.

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа.

Кандидатските листи за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия -Брегово до изборния ден, чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 28 октомври 2023 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид Microsoft Office EXCEL формат по образец (Формата на таблицата за застъпници, можете да изтеглите от ТУК), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

На регистрираните като застъпници, ще се издаде удостоверение по образец.

Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилите ги партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Представляващият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници следва да представи в ОИК – Брегово Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 73-МИ от изборните книжа.

09.10.2023

Обучение на СИК и ПСИК

Обучение на секционните избирателни комисии /СИК/ от № 050600001 до  № 050600012 включително ще се проведе на 15 октомври от 10:00 часа в гр. Брегово, пл. „Централен“ №1, етаж първи, салон на общинска администрация.

Обучение на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ от № 050600013 до № 050600015 включително ще се проведе на 22 октомври от 10:00 часа в гр. Брегово, пл. „Централен“ №1, етаж първи, салон на общинска администрация.

06.10.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Общинската избирателна комисия в община Брегово, област Видин, указва на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия, не по-късно от 14.10.2023 г., в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата. Избирателят може да подаде и електронно заявление през интернет страницата на общината/района по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в посочения по-горе срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 23.10.2023 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

06.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Брегово

  УКАЗВА на всички кандидати за кметове и общински съветници в Община Брегово,  участващи в изборите за общински съветници и кметове в община Брегово на 29.10.2023 г., да се спазват изискванията на „Раздел  II. Предизборна  агитация“ от Изборния кодекс за  законосъобразна предизборна кампания.

26.09.2023

СПЕШНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

3790 ГР.БРЕГОВО, ОБЛАСТ ВИДИН, ПЛ.“ЦЕНТРАЛЕН“ №1, ЕТ.1, СТАЯ 7

EMAIL: [email protected], ТЕЛ: 0877 283 762

 

 

 

 

 

ДО

ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29.10.2023г.

 

 

Уведомяваме ви, че съгласно т.21 от Решение на ЦИК №2378-МИ/12.09.2023г. и методическите указания към същото, следва в срок до 28.09.2023г., 17:00ч. да представите допълнителен списък с по трима резервни членове за попълване съставите на СИК при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

Предложението следва да съдържа следните данни: три имена, ЕГН, образование, длъжност, партия/коалиция и телефон за връзка. Желателно е да е в Excel формат и да го представите в срок до 28.09.2023г., 17:00ч. в ОИК-Брегово, съответно на имейл: [email protected].

 

 

 

 

 

25.09.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БРЕГОВО

 

На основание чл 85,  ал.1, предл 1 от ИК Председателят на ОИК Брегово свиква заседание  на ОИК Брегово за 26.09.2023г от 17,00 часа в помещението  на ОИК Брегово при следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

1.Взимане на решение за регистрация на кандидатски листи  от подалите предложения  регистрирани партии и коалиции за  произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 1. Взимане на ново решение за определяне на представители на ОИК – Брегово за получаване на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., поради подадено заявление по съответния ред за освобождаване на Фидел Панталеймонов Петров от участие в  ОИК  Брегово .

 

Председател на ОИК БРЕГОВО  : Лилия Станчева

22.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ, ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

При подаване на Предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции,  следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител /флаш памет/, в структуриран вид във формат EXCEL /съдържащ четири отделни страници за всеки вид избор/ ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК

22.09.2023

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

 Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в СРОК ДО 14.10.2023г.

22.09.2023

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ОИК НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Общинска избирателна комисия - Брегово ще приема предложения за регистрация на кандидатски листи от регистрираните в ОИК - Брегово партии и коалиции за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. всеки календарен ден от 19.09.2023 г. до 26.09.2023 г. (включително) от  9.30 ч. до 17.00 ч.

14.09.2023

Заседание на ОИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БРЕГОВО

 

На основание чл 85,  ал.1, предл 1 от ИК Председателят на ОИК Брегово свиква заседание  на ОИК Брегово за 16.09.2023г от 16,00 часа в помещението  на ОИК Брегово при следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 1. ОТНОСНО: Определяне на броя на мандатите за общински съветници в община Брегово  при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция и изискванията на чл. 92, ал. 6, изр. второ ИК, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината,  в съответствие с Решение № 2378-МИ/ 12 .09 2023 г. На ЦИК  и Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК)
 3. ОТНОСНО: Приемане и обявяване на указания за жребий при попълване на незаетите места в СИК между всички участвали в консултациите партии и коалиции при Кмет на Община Брегово , при спазване на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК .

Председател на ОИК БРЕГОВО  : Лилия Станчева

12.09.2023

Заседание на ОИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БРЕГОВО

 

На основание чл 85,  ал.1, предл 1 от ИК Председателят на ОИК Брегово свиква заседание  на ОИК Брегово за 13.09.2023г от 16,00 часа в помещението  на ОИК Брегово при следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обявяване и публикуване броя, номерацията , обхвата и адреса на  избирателните секции на територията на Община Брегово  за провеждане на изборите за общински съветници и  кметове на 29.10. 2023г , съгласно Заповед №  129/ 01.09.2023г на Кмет на Община Брегово. Броят на подвижните избирателни секции ще се  определи и публикува допълнително в указания от ИК срок.
 2. Обявяване и публикуване  на определените  със Заповед на Кмет на Община Брегово места за обявяване на избирателните списъци.

Приложения : списъци съгласно заповедите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОИК БРЕГОВО : ЛИЛИЯ СТАНЧЕВА

 

10.09.2023

Заседание на ОИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БРЕГОВО

 

На основание чл 85,  ал.1, предл 1 от ИК Председателят на ОИК Брегово свиква заседание  на ОИК Брегово за 11.09.2023г от 16,00 часа в помещението  на ОИК Брегово при следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 1. Взимане на решение относно реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г на основание чл 85 и чл87 от ИК и Решение на ЦИК № 2161-МИ / 31.08. 2023 г.
 2. Взимане на решение относно  приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до общинските избирателни комисии и решенията по тях, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията им,  в съответствие Решение на ЦИК № 2162-МИ/31.08. 2023 г.
 3. Взимане на решение относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. , в съответствие с Решение на ЦИК № 2163-МИ /31.08. 2023 г.
 4. Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Брегово за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29октомври 2023 г.
 5. Взимане на решение ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК- Брегово за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. , в съответствие с Решение на ЦИК № 2218-МИ /05.09. 2023 г.
 6. Взимане на решение ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. , в съответствие с Решение на ЦИК 2173-МИ / 01.09.2023
 7. Взимане на решение ОТНОСНО: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. , в съответствие с Решение на ЦИК 2172-МИ / 01.09.2023

 

 

Председател на ОИК Брегово: Лилия Станчева

09.09.2023

Заседание на ОИК

Редовно заседание на ОИК Брегово от 9:00 часа.

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избиране на член на ОИК-Брегово за маркиране на печата на комисията Определяне вид на печати на ОИК, СИК, ПСИК
 2. Определяне на номерация и начин на обявяване на решенията на ОИК-Брегово в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
 3. Определяне на приемно време .
 4. Определяне на говорители на ОИК – Брегово.
 5. Определяне на членове на ОИК-Брегово за протоколчици на заседанията
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 161-МИ / 12.11.2023

  относно: предаване на архива на ОИК – Брегово с мандат 2023 – 2027 г. на общинската администрация

 • № 160-МИ / 12.11.2023

  относно: Изплащане на пътни разходи на членовете на ОИК – Брегово

 • № 159-МИ / 12.11.2023

  относно: Изплащане на възнаграждението на членовете на ОИК Брегово за месец ноември 2023г

всички решения